Περιγραφή θέματος

 • ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ   Σκοπός μας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα δομικά στοιχεία των συστημάτων Πολυμέσων αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση των εργαλείων ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  /  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Οι μαθητές/-τριες  θα πρέπει να είναι ικανοί/-ές:

  1.  να αναφέρουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάπτυξη και την παρουσίαση εφαρμογών πολυμέσων.

  2.  να ψηφιοποιούν ήχους με τη χρήση μικροφώνου και να τους επεξεργάζονται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

  3.  να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία για να ψηφιοποιήσουν  εικόνες ή φωτογραφίες.

  4.  να αιτιολογούν την αναγκαιότητα της χρήσης μεθόδων συμπίεσης.

  5.  να διακρίνουν τα είδη γραφικών και να περιγράφουν τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες.

  6.  να μετατρέπουν αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφές (bmp, jpg, gif)

  7.  να μετατρέπουν  αρχεία ήχου σε διαφορετικές μορφές (mp3, wav κ.λπ.)

  8.  να δημιουργούν ψηφιακό  βίντεο μικρής διάρκειας

  9.  να υλοποιούν στοιχειώδεις επεξεργασίες σε αρχεία πολυμέσων (πχ. περικοπή, κολάζ, μοντάζ  κ.λπ.)

  10. να εξηγούν τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης στις πολυμεσικές εφαρμογές.

  11. να περιγράφουν τη διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας απλής εφαρμογής πολυμέσων. 


  Μάθημα: Πληροφορική  Γυμνασίου

  Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

  Ενότητα: Πολυμέσα – Κεφ. 3 (Ενότητα 3.1 Εισαγωγή στα Πολυμέσα)

  Προτεινόμενη διάρκεια:  4 διδακτικές ώρες

  Ένταξη  στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών / Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  Σύμφωνα με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής η παρούσα διδακτική παρέμβαση μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου  στην Ενότητα: "Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις". Προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί κάποιες διδακτικές ώρες εξοικείωσης των μαθητών με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και ήχου.


 • ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

         Αρχικά, μπορείτε να δείτε ένα video με το υλικό του Κεφαλαίου 3 που αναφέρεται στα Πολυμέσα.

        

         

 • Ενότητα 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ


   Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity 

   Εδώ μπορείτε να δείτε μια βιντεοπαρουσίαση του προγράμματος

    
    

   Μεταφόρτωση (Download) του Audacity

 • Ενότητα 2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

   Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας  Gimp  

  Εδώ μπορείτε να δείτε μια βιντεοπαρουσίαση του προγράμματος

   

   

  Μεταφόρτωση (Download) του Gimp

 • Project ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΗΡΩΝ ΙΛΙΑΔΑΣ

  Στο διεπιστημονικό αυτό project θα δημιουργήσουμε μια πολυμεσική εφαρμογή με θέμα 

  τα Τραύματα Ηρώων της Ιλιάδας από αγγειογραφίες σε συνεργασία με τη φιλόλογο 

  που διδάσκει το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.